Standarder från SSG har uppdaterats efter arbete i kommittéerna.

Uppdateringar inom SSG Standarder

2018-03-28 | SSG, SSGs kommittéer, Arbetsmiljö, Hållbarhet

Standarder från SSG har uppdaterats efter arbete i kommittéerna.

Ny utgåva av SSG 4102 - Ex-tillämpningar - Elektriska och mekaniska installationer. Standarden ger en sammanfattande bild av aktuella bestämmelser, lagar, föreskrifter och tekniska regler för elektriska och mekaniska installationer som omgärdas av Ex- tillämpningar.

SSG 2240 - Säkerhetskritisk instrumentering enligt SS-EN 61511-1. Guiden är en grundläggande vägledning i tillämpning av SS-EN 61511-1 - "Funktionssäkerhet - Säkerhetskritiska system för processindustrin - Del 1: Allmänt, definitioner samt fordringar på system, maskinvara och tillämpningsprogram". Denna kompletteras av  ny utgåva av SSG 2241 - Användarhandledning - Säkerhetskritisk instrumentering enligt SSG som innehåller praktiskt inriktade blanketter och rutiner för den som ska analysera, konstruera och använda ett säkerhetskritiskt styrsystem.

Nu finns även SSG 3750 - Värmeväxlare, teknisk specifikation. Standarden behandlar flera typer av värmeväxlare för kylning, värmeåtervinning och uppvärmning av processmedia. Dokumentet kan användas som ett underlag vid upphandling och projektering för att berörda parter i ett tidigt skede ska få information om förutsättningar för att konstruktionen ska bli utförd på rätt sätt.