SSG

Uppdatering och prishöjning av SSG Entre

2017-07-13 | SSG, SSG Academy (utbildning), Arbetsmiljö

Under våren har ett stort arbete pågått med att höja kvaliteten och uppdatera grundkursen för SSG Entre på den svenska marknaden. I samband med lanseringen sker också en prishöjning.

Under våren har ett stort arbete pågått med att uppdatera SSG Entre Grundkurs för den svenska marknaden. Syftet med uppdateringen är att höja kursens kvalitet genom utveckling av gränssnitt, innehåll, filmer, övningar och frågor. Den nya uppdaterade versionen av SSG Entre kommer att lanseras den 4 september.

I samband med lanseringen av den nya kursen höjs priset på utbildningen från 850 kr till 900 kr. Priset för skolelever höjs också från 150 kr till 200 kr.

För att läsa mer om den nya versionen av SSG Entre, klicka här.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss