SSG Leveranskontrakt hjälper dig vid upphandling och inköp

Uppdaterade kemikaliebestämmelser i SSG Leveranskontrakt

2017-09-15 | SSG, SSGs kommittéer, SSG Kontraktskommitté, Arbetsmiljö, Hållbarhet, Tjänster

SSG och IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige) har nu kommit överens om omarbetade bestämmelser för leverans av kemikalier och tillsatsmedel. Bestämmelserna finns på engelska och svenska med utgåva 2017-09. De ersätter därmed tidigare bestämmelser från 2010-07 mellan SSG och Plast- och Kemiföretagen.

Förändringarna har tagits fram av representanter för beställare och leverantörer tillsammans med SSG. Det är främsta avsnitten om produktens egenskaper och parternas ansvar för kommunikation vid ändringar av en produkts sammansättning som belysts och kompletterats. Leveransbestämmelserna har i övrigt samma omfattning som tidigare.

Abonnenter på SSG Leveranskontrakt får utskick till sina kontaktpersoner via sitt abonnemang. För medlemmar i IKEM nås detta via sin medlemsarean hos IKEM eller genom kontakt med SSG.

För mer information, kontakta oss gärna.