Lars Alenrud

Samarbete viktigt för SSGs nye försäljnings- och marknadschef

2017-11-30 | SSG, SSGs organisation, Arbetsmiljö, Hållbarhet, Digitalisering

SSG har utsett Lars Alenrud, tidigare Key Account Manager, som ny försäljnings- och marknadschef. Han tror att fler branscher inom industrin kan dra nytta av SSGs standardiserade och branschgemensamma lösningar.

– Det finns en stor efterfrågan på SSGs tjänster och vad vi kan hjälpa våra kunder med, säger Lars Alenrud.

SSG har utsett Lars Alenrud som ny försäljnings- och marknadschef. Lars arbetade tidigare som Key Account Manager på SSG, och har lång erfarenhet från kundsamarbeten, försäljning och marknadsfrågor.

– Det finns en stor efterfrågan på SSGs tjänster och vad vi kan hjälpa våra kunder med, säger Lars Alenrud. Min roll kommer att vara att försöka hjälpa industrin med att hitta bra lösningar, och på så sätt öka effektiviteten och hållbarheten inom industri.

SSGs samlade erfarenhet som sträcker sig i över 60 år, menar Lars är viktig för att kunna höja produktiviteten inom svensk industri, något som höjer den internationella konkurrenskraften.

– Samarbete tycker jag är viktigt, säger Lars Alenrud, allting för att hjälpa kunden i sin organisation. Vi på SSG har en bra förmåga att sätta ihop olika kompetenser för att hjälpa våra kunder, allt för att få ett bra resultat.

Fler branscher och kundgrupper

Traditionellt har SSGs tjänster varit väl använda inom skogsindustrin, men på senare år har kundgruppen breddats. Numera används SSGs tjänster på många håll inom den svenska industrin.

– Vi tror att vi kan hjälpa fler branscher och kundgrupper med våra standardiserade tjänster och hjälpa till så som vi har gjort inom skogs- pappers- och massaindustrin, säger Lars Alenrud. Vi märker att branschgemensamma lösningar är något som efterfrågas, och något som alla vinner på.

Utbildningsverksamheten med SSG Entre i spetsen har blivit en svensk säkerhetsstandard för industrins entreprenörer. Men fler tjänster finns. Digitaliseringen inom industrin är något som växer och som många vill veta mer om.

– Utvecklingsprojektet för SSG Produktdatabas 4.0 är mycket spännande och kommer att bli ett stort lyft, säger Lars Alenrud. Den nya appen SSG on site, som kommer att lanseras under 2018, har också blivit uppskattad bland de som har testat den.

Utgår från Stockholm

Lars Alenrud är bosatt i Huddinge utanför Stockholm, och kommer att arbeta dels på SSGs kontor i Stockholm Waterfront building vid Klarabergsviadukten, och dels på huvudkontoret i Sundsvall.

– Det har varit spännande att upptäcka Sundsvall, säger Lars Alenrud. Det är en trevlig stad som dessutom har en rik historia inom den svenska industrin.

Vill du läsa en tidigare intervju med Lars Alenrud, klicka här.