SSGs hydraulikstandard SSG 3800 snart i ny utgåva

SSGs hydraulikstandard SSG 3800 snart i ny utgåva

2017-06-22 | SSG, SSGs kommittéer, Hållbarhet, Tjänster

SSG har arbetat med en helt ny utgåva av standarden SSG 3800 - Allmänna tekniska bestämmelser för leverans av hydraulikutrustning. Den nya utgåvan innebär ett nytt koncept för uppbyggnad av standarden.

– Kompetensen och samarbetsförmågan hos hydraulikgruppen SHU har varit fantastisk. säger Rickard Sjöblom, processledare på SSG.

SSG har arbetat med att ta fram en helt ny utgåva av standarden SSG 3800  - Allmänna tekniska bestämmelser för leverans av hydraulikutrustning. Den nya utgåvan innebär ett nytt koncept för uppbyggnad av standarden, och har genomförts tillsammans hydraulikgruppen SHU, Skogsindustrins hydraulikteknik och underhåll. Rickard Sjöblom, processledare på SSG, är mycket nöjd med hur arbetet har framskridit.

– Kompetensen och samarbetsförmågan hos hydraulikgruppen SHU har varit fantastisk och de ska ha all heder för arbetet, säger Rickard Sjöblom. De tog genast åt sig konceptet och arbetet var snabbt igång.

Det nya konceptet

Den nya standardens uppbyggnad innebär att hitta den högst styrande standarden inom ett område. I detta fall innebär det SS-EN ISO 4413 - Hydraulik - Allmänna regler och säkerhetskrav för system och deras komponenter.

– Konceptet kring standarden är i sig är inte nytt, säger Rickard Sjöblom. Järnbrukens hydraulikgrupp AUH (Anläggning Underhåll Hydraulik) har en liknande uppbyggnad av sin standard, och det var en omställning i att sortera om i tidigare kravställningar som SHU behövde göra.

Varje paragraf i den internationella standarden har gåtts igenom och önskas tillägg eller ändrade krav tas dessa med i branschstandarden. I de fall anläggningarna har olika önskemål, hänvisas dessa till beställarens anläggningsstandard.

– Det var väldigt få punkter där gruppen hade behov att hänvisa till egen anläggningsstandard, säger Rickard Sjöblom. Det handlar oftast om prefererade komponenter i systemet.

Det nya konceptet i standarden medför att tre dokument behöver tas i beaktande vid beställning.

– ISO 4413 ska varje leverantör av hydraulikutrustning kunna på sina fem fingrar. Nya SSG 3800 underlättar genom att ge branschens förtydliganden till vad som önskas bli levererat. Anläggningsstandarden ger de unika förutsättningarna som finns på plats, berättar Rickard Sjöblom.

Behovsstyrda ändringar

När en förändring sker framöver i ISO 4413 kommer ett revideringsarbete att starta. SSG 3800 ska alltid vara aktuell mot gällande internationell kravställning. Detta behöver inte dock innebära att anläggningen behöver ändra på sin egen standard.

– Vårt mål är att ha behovsstyrda uppdateringar, mindre administration av egna anläggningsstandarder och framför allt krav som är direkt knutna till en internationell standard, säger Rickard Sjöblom.

Mycket gemensamt mellan standarder

SSG 3800 har varit ute på remiss fram till den nionde maj och beslut om fastställande och publicering togs den sista maj. Ambitionen är att släppa den nya utgåvan av SSG 3800 under slutet juni. Arbetet med att fortsätta utveckla standarden kommer att ske kontinuerligt, och planen för nästa utveckling av standarden har börjat att smidas.

– Det vore intressant att som i nästa steg jämföra standarderna mellan SHU och AUH och se vad som är lika mellan branscherna. Jag skulle tro att vi har mycket gemensamt. Jag tror att leverantörer skulle uppskatta en gemensam svensk industristandard inom leverans av hydraulikutrustning, avslutar Rickard Sjöblom, processledare på SSG.

Artikeln återfinns även i Fluid Scandinavia.