Industrianläggning

SSG skapar framtidens effektiva standarder

2017-09-15 | SSG, Hållbarhet, Digitalisering, Tjänster

SSG har nu påbörjat ett arbete med att effektivisera sina standarder. En förstudie har inletts för att förbereda för en kommande affärsutvecklings- och innovationsprocess.

– Vi har haft interna workshops och genomfört djupintervjuer med flera av våra kunder om hur de ser på tjänsten SSG Standarder och hur de vill att den ska utvecklas framåt. Vi kommer också att komplettera dessa med webbenkäter. Affärsutvecklingsprocessen är genomgripande och omfattar allt ifrån arbetssätt till hur tjänsten används hos kund, säger Henrik Smedjegård, tjänsteägare av SSG Standarder.

Processledarna blir konsulter

Internt handlar det om att se över hur SSG arbetar med standarder och hur inflödet av idéer till nya standarder ska kunna stimuleras. Ansvaret för detta arbete leds av den nya chefen för Samverkan Mats Ullmar.

– Vi måste bli mer öppna för att kunna fånga idéer till nya standarder. Vi kommer också att se över och reformera våra arbetsrutiner, vårt remissförfarande och sättet vi arbetar på för att ta fram standarder. Tanken är att våra processledare i ökad utsträckning ska kunna ta på sig konsultativa och rådgivande roller och tillbringa mer tid ute hos våra kunder. Vi ser även över hur vi kan bredda våra nätverk kring standarder, säger Henrik Smedjegård.

Webben

I projektet ingår också en reformering av användandet av SSG Standarder.

– Vi ska ta fram en ny webbaserad lösning med möjlighet till att skapa ”communities” för att därmed kunna stimulera till ökad interaktivitet, diskussion och nya tolkningar av SSG Standarder.

I uppdraget ingår också en ny prismodell och en ny sökfunktionalitet, som gör det lättare för kunderna att hitta det de söker. I slutändan handlar det om att hjälpa våra kunder till en förbättrad och effektivare omvärldsbevakning.

En annan viktig del av projektet är att anpassa tjänsten efter den nya GDPR-lagstiftningen, som kommer att ersätta PUL.

– Vi måste ha ännu noggrannare kontroll över vilka som är inne och nyttjar våra standarder – inte minst är det nödvändigt ur säkerhetssynpunkt, säger Henrik Smedjegård och avslutar:

– Vi ska också bli bättre på att öka kännedomen om nyutgivna standarder. En del av detta arbete blir ett närmare samarbete med SIS.