SSG har publicerat en ny guide gällande grundorsaksanalyser

Ny guide gällande grundorsaksanalyser

2017-05-16 | Teknik, SSG, Arbetsmiljö, Hållbarhet

SSG har publicerat en ny guide kring grundorsaksanalys, SSG 2008.

SSG 2008 beskriver hur man bäst bedriver en grundorsaksanalys, från hur den initieras till att grundorsaksfelet är identifierat och omhändertaget. Guiden är till för att kunna bedriva en grundorsaksanalys utan större systemstöd. Syftet med en grundorsaksanalys är att på ett strukturerat sätt kunna identifiera vad som orsakat en oönskad händelse. Nyttan med en grundorsaksanalys är att man får fram konkreta förslag på hur man kan förhindra, eller minska konsekvenserna, av exempelvis produktionsbortfall eller tillbud och därmed höja tillgängligheten och säkerheten på anläggningen.

Läs mer om SSG 2008 här.