SSABs fyra framgångsfaktorer för ökad entreprenörssäkerhet

SSABs fyra framgångsfaktorer för ökad entreprenörssäkerhet

2018-04-26 |

Detta är SSABs fyra framgångsfaktorer för att öka säkerheten för entreprenörerna.

  1. Ledningen. Arbetet med säkerhet och säkerhetskultur måste starta i ledningen.
  2. Tydlighet. Det är viktigt med tydliga ansvarsfördelningar och tydliga gränsdragningar, liksom att tydliggöra entreprenörernas uppgifter och SSABs roll.
  3. Samverkande och medskapande dialog. De som är ute på anläggningarna måste identifiera vad som är riskfyllt och vad som kan göras bättre.
  4. Noggrann och förebyggande planering. Det är viktigt med förberedelser och en tidsgenerös planering med lång framförhållning. Den största säkerhetsboven är tidspress, som lätt lurar entreprenörerna att ta genvägar och onödiga risker.