SSG har genomfört uppdateringar bland tjänsterna

Release notes - Uppdateringar av SSGs tjänster

2017-10-06 | SSG, Arbetsmiljö, Hållbarhet, Digitalisering

SSG genomför kontinuerligt uppdateringar i tjänsterna för att öka stabiliteten och förbättra funktioner för kunderna. Nyligen har följande uppdateringar genomförts.

Uppdateringar 10 oktober

Inom SSG Access har ett stort projekt drivits för att förbättra tjänsten. Detta är några av de förbättringar som har gjorts.

  • Enklare och tydligare att checka in- och ut i mobilen 
  • Tydligare översikt bland projekten
  • Enklare att kunna hitta rätt företag att koppla till projekten
  • Synligt i Tillträdeskontrollen om någon är bemannad på projekt
  • Möjligt att se om tillträdeskraven är uppfyllda vid bemanning
  • Möjligt att ge kontaktpersonen övrig information via mail som går ut
  • Enklare att söka och hitta rätt person vid bemanning
  • Enklare att söka och hitta i bemanningslistan
  • Förbättrad prestanda i tjänsten

Har du frågor, kontakta oss gärna!