Praktiskt taget säkerhetskultur på SSG Säkerhetskonferens 2018

Praktiskt taget säkerhetskultur på SSG Säkerhetskonferens 2018

2018-01-25 | SSG, Konferenser, Arbetsmiljö

Den 20 mars arrangeras SSG Säkerhetskonferens 2018. I år kommer säkerhetskultur på ett praktiskt plan att avhandlas. Under en dag kommer besökarna att få praktiska tips, framgångsrecept och exempel på hur man förbättrar sin säkerhetskultur.

SSG Säkerhetskonferens har arrangerats sedan 2006 och samlar verksamma inom arbetsmiljö för föreläsningar, diskussioner och nätverkande. I år arrangeras konferensen den 20 mars, och har temat Praktiskt taget säkerhetskultur.

– En bra säkerhetskultur är grunden för en säker och sund arbetsplats, säger Sara Vedin, kommittéprocessledare på SSG. En arbetsplats som har rutiner, utbildningar och skydd kan aldrig bli så bra som om inte det finns en bra säkerhetskultur på plats.

Kulturförändringar kan vara svårt att genomföra. Viktiga ambassadörer är ledningen, som måste uppmuntra säkerhetstänkandet.

– Ett kulturarbete startar ofta hos ledningen, säger Sara Vedin. Det illustreras i Petra Einarssons föredrag som har titeln ”Säkerhetskultur – en ledningsfråga”. Men om det inte hörsammas av personalen kommer det att bli ihåligt. Det går inte att trycka ner säkerhetskultur i en organisation, det måste finnas en vilja och kunskap i alla led.

Under konferensen kommer vi att få ta del av föreläsningar från företag som på ett eller annat sätt arbetat med sin säkerhetskultur.

– Vi har stor variation bland föreläsarna, säger Sara Vedin, både från näringsliv, myndighet och akademi där alla har olika perspektiv på ämnet.

Billerudkorsnäs, Göteborgs universitet och MSB bland talarna

Flera intressanta föreläsare kommer att närvara under dagen. Vi får bland annat träffa Petra Einarsson, VD på BillerudKorsnäs och tidigare chef på Sandvik Materials Technology. Hon kommer att berätta om hur man arbetade med Säkerhetskultur på Sandvik och de projekt som har drivits kring det. Vi får också inspel från den akademiska världen med Marianne Törner, forskare på Göteborgs universitet, som kommer att plocka isär begreppet säkerhetskultur och vad det egentligen innebär. Johan Berglund, research manager från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer bland annat att berätta om kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011, något som han forskat om och presenterat i sin bok Why safety cultures degenerate and how to revive them.

Fler föreläsare kommer att presenteras löpande på hemsidan för SSG Säkerhetskonferens 2018.

Praktiskt taget säkerhetskultur på SSG Säkerhetskonferens 2018