Orica

Orica ställer tuffa krav på sina entreprenörer

2015-11-18 | HSE, SSG, SSG Academy (utbildning)

Sprängämneskoncernen Orica har valt att i Sverige ställa krav på sina entreprenörer att de har genomgått både SSG Entre och SSG Brandskyddsbevis.

– Vi har sparat mycket tid och resurser och vi har fått bättre kontroll över vilka som har genomgått utbildningarna, säger Robert Sohlman, SHEC Lead på Orica med ansvar för hälsa, miljö och säkerhet i norra Europa.

Orica är världens största leverantör av civila sprängämnen och tändsystem på gruv- och infrastrukturmarknaden. Koncernen är världsledande inom mark- och bergförstärkningstjänster för gruvindustri och tunneldrivning och är tillika världens främsta leverantör av natriumcyanid för guldutvinning. Antalet anställda uppgår till 14 500 och kunderna finns i över 130 länder.

– I Sverige är vi 450 personer, varav 80 finns på dotterbolaget Nitro Consult, säger Robert Sohlman, SHEC Lead på Orica med ansvar för hälsa, miljö och säkerhet i norra Europa.

Global satsning på säkerhet

Säkerheten är ytterst prioriterad inom koncernen. Så fort någon incident inträffat någonstans i världen, så informeras alla anställda om vad som har hänt, vilka åtgärder som är tagna och hur dessa bäst bör implementeras på Oricas andra anläggningar runt om i världen.

– På så vis får vi mycket gratis samtidigt som säkerhetsmedvetandet sprids. Vi jobbar mycket med riskmedvetenhet inom koncernen. Vi försöker höja riskmedvetandet genom få de anställda att först tänka innan de gör någonting. Genom att exempelvis göra riskbedömningar innan de utför nya arbetsuppgifter, där de saknar arbetsrutiner eller instruktioner, eller också när de utför någonting slentrianmässigt, som de har gjort många gånger tidigare och därför börjat sluta tänka på riskerna. Det är ofta vid dessa tillfällen incidenter inträffar. Vi har veckovis säkerhetsmöten med all personal. Våra olika avdelningar har även morgonmöten, där de tar upp och diskuterar säkerhetsfrågor. Vi jobbar också med 5S för att hålla ordning och reda och för att öka medvetenheten om riskerna, säger Robert Sohlman och fortsätter:

– Utmaningen är att hålla liv i och att få organisationen att orka driva och utveckla säkerhetsarbetet vidare. Så fort du slutar att dagligen tänka på säkerheten, så tenderar den att snabbt dö ut.

Tuffa krav på entreprenörerna

Hos Orica i Gyttorp ställs det stora säkerhetskrav också på entreprenörerna.

– När vi började arbeta med SSG Entre, så hade vi drygt 1000 entreprenörer registrerade i vårt system. Nu har vi med hjälp av SSG reducerat dessa till 300 aktiva entreprenörer, som samtliga har genomgått grundutbildningen SSG Entre med vår lokala utbildning plus SSG Brandskyddsbevis och specialutbildningen Security 1:10 enligt ADR, som alla chaufförer måste ha klarat av för att få sina ADR-kort, säger Robert Sohlman.

Sparat tid och resurser

Och Orica är mycket nöjda med utbildningarna.

– Vi tycker att det har fungerat väldigt bra med SSG Entre. Vi hade tidigare stora problem med de interna resurser, som krävdes för att utbilda alla entreprenörer som kommer hit. Med SSG Entre är de uppdaterade inom säkerhet, miljö och hälsa redan när de anländer. Sedan har vi hårdare krav för de som ska utföra vissa typer av jobb, som exempelvis heta arbeten. Med SSG Entre och SSG Access har vi också fått hjälp med att få en bättre kontroll över vilka som har genomgått utbildningarna. Vi använder oss dessutom av SSG Entre inom vårt nordiska samarbete mellan anläggningarna, när vi exempelvis skickar entreprenörer från Norge till Sverige för att göra jobb här, säger Robert Sohlman.

Många av de anställda har också genomgått säkerhetsutbildningen.

– Och då har de haft nytta av SSG Entre även när de som konsulter arbetat utanför Oricas anläggningar, slutar Robert Sohlman.