SSG Elansvarsträff 2016

Nya perspektiv och nytänkande på SSG Elansvarsträff 2016

2016-12-19 | SSG, SSG-evenemang, SSGs kommittéer, SSG Elkommitté

Med en ny elsäkerhetslag i antågande under 2017 hade närmare 120 personer kommit till Nova Park Conference mellan den 30 november och 1 december för SSG Elansvarsträff 2016, där temat var ”Egenkontroll”.

– Här finns en tradition av att träffas, sade Kim Reenaas, verksjurist på  Elsäkerhetsverket.

För artonde året i rad samlades elansvariga i Sverige för att besöka SSG Elansvarsträff. Konferensen hade i år lockat nära 120 personer, och säkert var det mer angeläget än tidigare att träffa branschkollegor och diskutera när en ny elsäkerhetslag träder i kraft under 2017. Träffen, som vanligtvis löper över en och en halv dag, smygstartade redan den 29 november när några av deltagarna fick en genomgång i egenkontrollprogrammet SSG Compliance tool och bjöds på pytt i panna. Kanske var det början på en ny tradition.

Årets program för SSG Elansvarsträff var inriktat på att ge information och konkreta verktyg till besökarna om hur de kan förbereda sig när de nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2017. En snabb undersökning bland deltagarna när konferensen startade, visade att det fanns en viss osäkerhet för vad som egentligen gäller.

– Vi vill med den första dagen väcka en del frågetecken hos deltagarna, sade Patrik Eriksson, senior advisor inom elsäkerhet på SSG. Meningen är att det från början ska vara en del förvirring, och under den andra dagen så knyter vi ihop säcken. Just nu är det många som är osäkra på hur deras roll kommer att se ut i framtiden.

Nya perspektiv

Och visst vändes deltagarnas perspektiv ordentligt under den första dagen. Efter att SSGs nytillträdde VD, Mats Jakobsson, presenterat sig och SSGs arbete, klev Michael Hardt, professor i industriell design vid Mittuniversitetet, upp på scenen. Michael Hardt pratade om hur framtiden kunde lära sig av historien genom att man tittar på de trender som man har sett genom århundradena. Många trender kommer ofta igen och går i cykler, sade han, och menade att man på så sätt kan spå framtidens konjunkturer och ageranden i detta. Urbaniseringen tog han som ett exempel, som märks tydligt i Sverige i dag och även tidigare i historien under industrialiseringen.

På plats likt tidigare år fanns också Elsäkerhetsverket, något som uppskattades av deltagarna. Kim Reenaas, verksjurist, var först upp på scenen, och berättade att det har varit ett händelserikt år med bland annat beslut av en ny elsäkerhetslag och nya föreskrifter. En av de viktigaste förändringarna som alla måste ta ställning till, menade hon, är att få ledningen att förstå att det nu är deras ansvar att se till att arbete utförs på rätt sätt. En förändring med den nya lagen är att ansvaret nu alltid ligger på anläggningsägaren, både i egenskap av anläggningsinnehavare, men också som elinstallationsföretag enligt lagens definition. Även egenkontrollprogrammet, som är ett nytt krav, är något alla måste införa. När det finns på plats och verksamheten är kartlagd så uppnår man vad Elsäkerhetsverket kallar för compliance. Det innebär att man vet vad man gör på sin anläggning och har upprättade rutiner och regelverk i enlighet med uppställda lagkrav. Kim Reenaas ord underströks när ytterligare en miniundersökning gjordes kring vad som deltagarna ansåg vara de största utmaningarna för dem. Ett egenkontrollprogram kom först, följt av att få ledningen att förstå som tvåa.

Konkreta verktyg

Efter den första dagens förvirring knöts säcken ihop under den andra dagen, och en del konkreta verktyg presenterades för att för att kunna arbeta på ett bra sätt enligt den nya lagen. Dan Persson, tjänsteägare på SSG, berättade bland annat om hur man med SSG Access och SSG Profile kan säkerställa att rätt kompetens har tillgång till att utföra arbete. Även SSG 4510 presenterades av Tomas Kristensson, senior advisor på SSG, som är en vägledning för ljusbågsrisker inom elanläggningar. Syftet med vägledningen är att minska risken för att de som arbetar inom el att utsättas för skador av ljusbåge när man utför arbete med elektriska anläggningar. SSG 4510 är just nu i ett slutskede i produktionen, och kommer att lanseras i början av nästa år. Vägledningen togs emot mycket bra, och en deltagare sade att den är unik och att inget motsvarande finns i Europa.

Elsäkerhetsverket informerade också om den 100-sidiga handbok som de kommer att släppa i december. Kim Reenaas tipsade alla om att läsa på ordentligt om vad som gäller kring den nya lagen. Mycket informationsmaterial finns ute på nätet, och ju mer man läser på, desto lättare är det att göra rätt. Men, Elsäkerhetsverket har bara som uppdrag att förklara syftet med de nya reglerna, så att alla verksamma kan applicera det på sin verksamhet.

– Tricket är att hitta en lösning som passar en själv, sade Kim Reenaas, det kan inte vi göra åt anläggningsägarna. Det ser så olika ut.

En tradition av att träffas

En viktig del i SSGs verksamhet är att föra samman människor från olika branscher för att kunna diskutera och lära av varandra. Att nå ut till alla är en av Elsäkerhetsverkets utmaningar, och därför ser dem ett värde i att vara på plats på SSG Elansvarsträff för att kunna träffa verksamma inom branschen.

– Det är kul att vara här, sade Kim Reenaas. Det känns bra att komma hit och träffa alla och få ut information. Det finns en tradition av att träffas här på SSG Elansvarsträff.

Samma reflektion gjorde Michael Hardt. Innan konferensen drog igång hade han noterat att alla satt och pratade med varandra och att det verkade finnas ett stort utbyte mellan deltagarna.

– Om man tycker att något är viktigt, då är man engagerad, sade Michael Hardt.

Tänkvärd inspiration

Ett uppskattat inslag var också Eric Thyrell, som var en av årets inspirationsföreläsare. Hans föredrag skulle komma att handla om nytänkande, och han gjorde själv reflektionen att det är något som åhörarnas bransch stod inför. ”Våga tänka stort”, var titeln på hans föredrag som innehöll anekdoter och tänkvärdheter och vikten av att våga tänka i nya banor. Eric Thyrell menade bland annat att det som man fokuserar mycket på och arbetar för till slut händer. Ser man lösningar och har en positiv utgångspunkt, så har man kommit mycket långt och omedvetet kommer man att jobba mot det målet.

Eric Thyrell pratade om valda sanningar, inlärda föreställningar om hur saker och ting ska vara som ofta är i vägen för oss i vår förmåga att tänka i nya banor, och kanske var hans budskap nyckeln till att lyckas med arbetet att ställa om verksamheten för att möta det nya lagkravet. Att se det som en möjlighet till att få god överblick och kontroll över sin elverksamhet och sin organisation, och dessutom skapa en säkrare arbetsplats. Eric Thyrell skickade iväg åhörarna med frågan:

– Finns det några valda sanningar hos er som kommer att sätta käppar i hjulet för förändringen och för att nå nästa års mål?

En viktig tankeställare inför den nya elsäkerhetslagen 2017!

Nästa års SSG Elansvarsträff arrangeras den 29-30 november 2017.