SSG press och media

Nu lanseras SSG Entre - Det extra kunskapstestet

2017-12-04 |

Nu lanseras en ny funktion till SSG Entre, nämligen ett extra kunskapstest. Funktionen hjälper kravställande anläggningar att göra extra kontroller på besökande entreprenörer.

Efter önskemål från kravställande anläggningar till SSG Entre lanseras nu möjligheten att göra ett extra kunskapstest på besökande entreprenörer. Funktionen möjliggör att göra kompletterande kontroller på entreprenörer som utför arbete på anläggningen, efter en avklarad certifiering. Syftet är att höja säkerheten genom att göra stickprovskontroller på de kunskaper som krävs för att utföra arbete.

Kontrollen kan göras på plats på anläggningen, och man väljer själv ut vilka som ska genomföra testet. Den som gör det extra kunskapstestet har 45 minuter till förfogande och består av tio slumpmässigt utvalda frågor där åtta måste vara korrekta för att bli godkänd. Om entreprenören genomfört ett extrakunskapstest visas resultatet av det längst ner på sidan tillträdeskontroll.

Har du frågor, kontakta SSGs tjänstesupport.