SSG Access

Nu blir accesskorten mer miljövänliga

2017-06-20 | SSG, Arbetsmiljö, Hållbarhet, Tjänster

SSGs Accesskort blir snällare mot miljön. Nu byts materialet ut till ett mer miljövänligt alternativ.

– Vi vill försöka bidra i hållbarhetsarbetet i alla led vi kan, säger Petra Söderberg, tjänsteägare för SSG Access.

SSGs accesskort används av nära 250 000 entreprenörer inom industrin för behörighetskontroll och även som inpasseringskort. Nu byts materialet i accesskortet ut till ett mer miljövänligt alternativ för att minska miljöpåverkan och skapa en mer hållbar industri. Det nya kortet består till 90 % av PET-G, som är ett mer miljövänligt plastmaterial att tillverka kort med. Tidigare bestod kortet helt av PVC, men med de nya korten bara till tio procent.

– Hållbarhet är ett av SSGs strategiska områden, och vi vill försöka bidra till det i alla led vi kan, säger Petra Söderberg, tjänsteägare för SSG Access. Vi har många kort ute i dag och kan vi byta till ett mer miljövänligt material så arbetar vi mot vårt mål att göra industrin mer hållbar.

– Det finns stora fördelar med de här nya korten, säger Bernt Karlsson, VD på Areff som tillverkar korten. Framför allt blir det en mer miljövänlig produktion i och med att man använder mindre PVC. Det är också fördelar vid destruktion då inte lika mycket hälsofarliga gaser avges när kortet bränns. De nya korten tillverkas också i Europa istället för Asien, vilket innebär kortare transporter och mindre utsläpp.

Samma kvalitet och funktion

SSGs Accesskort är framtagna att fungera i tuffa miljöer inom industrin. Att kortet får ett nytt material förändrar inte kortets livslängd. Hållbarhet och kvalitet är oförändrat.

– All funktion är oförändrad och detta kommer inte betyda någon förändring för våra kunder, säger Petra Söderberg. Vi lämnar samma garanti på korten, och ersätter alla kort som inte utsatts för onormalt slitage eller blivit fysiskt skadade.

Mer miljöarbete framöver

SSG tittar vidare på att göra accesskorten än mer miljövänliga, bland annat genom återvinningsalternativ och nya material. Eftersom korten innehåller personuppgifter, måste de förstöras när giltighetstiden har passerat. I dagsläget finns det ingen typ av återvinning som kan separera PET-G och PVC för återvinning och destruktion.

– Vi tittar på möjligheten att bli helt återvinningsbara och miljövänliga i framtiden, säger Petra Söderberg. Miljöarbetet och den egna miljöpåverkan är viktig och eftersom SSG är certifierat enligt ISO 14001 vi vill minska vår egen miljöpåverkan så långt vi kan. Med denna lösning har vi kommit en liten bit på väg.

Fakta om SSGs accesskort

När en entreprenör eller en verksam inom industrin genomför en utbildning hos SSG tilldelas man ett accesskort. Kortet är personligt och innehåller två RFID-kretsar och ett magnetband, och används som passerkort inom industrin, och för att visa personliga kompetenser och behörigheter.