Nätverksträff SSG Produktdatabas 2017

Ett viktigt avstamp för ”Reservdelar i världsklass”

2017-06-22 | SSG, SSG-evenemang, SSGs kommittéer, SSG Produktdatabaskommitté, Hållbarhet, Digitalisering, Tjänster

Ett 60-tal personer från ett 20-tal olika företag deltog när SSG den 17-18 maj arrangerade årets Nätverksträff i Arlanda Stad i Stockholm med temat ”Reservdelar i världsklass”.

De två dagarna lunch till lunch inleddes med ett anförande av Christer Idhammar, VD och grundare av IDCON INC, USA, med fokus på vad som krävs för att uppnå och bibehålla excellence. Han har under en lång tid gjort sig känd som guru och pionjär inom underhåll och har över 40 års erfarenhet av underhålls- och driftsäkerhetsfrågor.

Christer Idhammar inledde med att konstatera att han redan har sett alla underhållstrender passera förbi.

– Alla dessa nya begrepp, som kontinuerligt dyker upp, har likvärdiga definitioner, men nya namn. Väldigt lite är nytt när det gäller arbetssätt och tekniker inom underhållsområdet. Tekniker blir bättre och mer ekonomiska, men teknikerna i sig har funnits väldigt länge. Underhållsspecialister gillar ny teknik och det leder ofta till att enkla metoder lätt glöms bort, förklarade han. 

Väldigt få industrier gör detta bra, men alla talar om det.

– För de som är mycket bra handlar det främst om ett gott ledarskap, som inte bara fokuserar på kostnader och vad som driver kostnader.

Kulturförändringen startar hos ledningen

En underhållsorganisation kan aldrig bli verkligt effektiv om företags- eller fabriksledningen agerar kortsiktigt.

– Om företagsledningens direktiv är att kortsiktigt sänka kostnader, så innebär det ofta att underhållschefer hamnar i ett ”budgetfängelse”. Då blir det viktigare för underhållschefen att hålla sig inom budgetramen än att riskera att kortsiktigt överskrida budgeten. En konsekvens blir att bra underhåll ses som ett underhåll med låg direkt kostnad, sade Christer Idhammar och fortsatte:

– Alla företag med bra asset management har insett att det är viktigt att fokusera på det som är basalt genom att kontinuerligt göra tillståndsbedömningar, mäta, betrakta, lyssna höra och känna på sin utrustning och i god tid planera, schemalägga och utföra sina underhållsinsatser. Det är vad det hela handlar om.

Christer Idhammar gav sedan flera konkreta exempel på livstidskostnadsberäkningar, inklusive underhåll och reservdelar. Han menade också att många underhållschefer måste agera mer aggressivt för att kunna bidra till verkliga produktivitetsförbättringar.

– Att uppnå verkliga och varaktiga resultat kräver en stor förändring i tankesätt och kultur.

Och min erfarenhet är att all kulturförändring måste börja med företagsledningen.

Ledningen måste förstå skillnaden mellan en resultatorienterad och en kostnadsorienterad underhållsorganisation. Ökad produktionssäkerhet sänker tillverkningskostnaderna, inklusive underhållskostnaderna, avslutade han.

Bilaga 15 viktig för SCA

Under de två nätverksdagarna hölls också föredrag av SCA och Dynamate. Niklas Holfelt, Reliability Engineer på SCA Ortviken berättade om SCA:s underhållsfunktion och om företagets vision om underhåll i världsklass för en störningsfri produktion.

– Uppdraget och strategin för att nå dit är att SCA Underhåll ska arbeta för en störningsfri produktion vid Ortviken, Tunadal och Östrand genom att leverera driftsäkerhet av världsklass som stödjer industriernas strategier, förklarade han och fortsatte:

– Ett sätt att nå dit är reservdelsoptimering genom driftsäkerhetsbaserat på överenskomna risker och livstidskostnad som säkrar att identifierade viktiga reservdelar finns inom fastställd ledtid i fullgott skick.

I SCA Östrands utbyggnadsprojekt Helios är bilaga 15 i SSG-kontrakten en styrande faktor, kompletterad med en excelmall över hur SCA vill få den rekommenderade reservdelslistan levererad.

– Vid upphandling skickar leverantören en lista på rekommenderade reservdelar, som dock bara ger en uppfattning om omfattningen av reservdelsbehovet. Den slutgiltiga listan arbetas fram under projektet. Med hjälp av bilaga 15 och SCAs krav på SKC, förklarade Niklas Holfelt.

Nöjda deltagare

Nätverksträffen avslutades sedan med en workshop ledd av Christer Idhammar. Utvärderingen efteråt visade att deltagarna var mycket nöjda med de två halvdagarnas nätverksträff. Viktigaste ansåg man att det var att just nätverka och träffa andra kollegor från olika branscher.

De 60-tal deltagarna kom från ett 20-tal olika företag, bland andra Mälarenergi, Iggesund, Sundbirsta, BillerudKorsnäs, Solar och AstraZeneca.

Till nästa års nätverksträff har Henrik Lundgren, tjänsteägare av SSG Produktdatabas, en tydlig målsättning:

– Vi måste locka fler leverantörer till nätverksträffen för att få till en bra och givande diskussion mellan de som ska tillhandahålla informationen om reservdelarna och de som ska köpa reservdelarna. Det är vår klara ambition till nästa år.

SSG Produktdatabas är just nu inne i ett spännande utvecklingsprojekt, PDB 4.0, som kommer att vara klart närmare årsskiftet. I den nya versionen av tjänsten kommer industrin att knytas ihop närmare leverantörerna, och artikel- och produktinformation kommer att hanteras mer effektivt. Läs mer om PDB 4.0 här.