SSGs personal, hösten 2011 på kontoret

Organisation

SSGs huvudkontor är placerat i Sundsvall och har även anställda i Stockholm, Hudiksvall, Södertälje och Växjö. Antalet anställda är cirka 60 st.

Till företaget finns tio kommittéer består av bortemot 60 arbetsgrupper med totalt cirka 500 industriella experter med daglig och praktisk erfarenhet från internationell processindustri. Kommittéerna känner kontinuerligt av utvecklingen i industri, marknad och omgivande samhälle. I dessa kommittéer diskuteras problem och lösningar som finns i industrins vardag, något som SSG tar vidare.

SSG ägs av de sex största skogsindustrierna i Sverige. Läs mer om dem här.