SSG Elansvarsträff 2016

Nätverk

Att samverka och bygga nätverk har varit en del av SSGs filosofi sedan starten i mitten av 50-talet. Vid sidan av våra sex ägare och våra kommittéer som representeras av experter från den svenska industrin, har SSG samarbete med följande företag och organisationer.

  • Referensgrupp SSG Entre
  • Marknadsföreningen i Sundsvall
  • Elnätverk med kopplingar till Elkommittén
  • Nätverk Väst (Elnätverk)
  • Nätverk Öst (Elnätverk)
  • Nätverk Söderhamn (Elnätverk)
  • Utbildningsgruppen
  • STANTEK - Standardiseringstekniska Föreningen
  • Referensgruppen för SSG Standarder
  • Svenska Pappers- och cellulosaingenjörsföreningen (SPCI)
  • Järnbrukens krangrupp
  • Maximo Användarförening
  • Kontaktpersoner inom El och Instrumentområdet
  • SIS TK 118 Stålrör, rördelar och rörflänsar
  • Auktorisationen för rostskyddsmålning
  • Västkustens korrosionscentrum
  • Nätverk ELSÄK
  • SHU, SSG styrgrupp för Hydraulik