SSG Elansvarsträff 2016

Nätverk

Att samverka och bygga nätverk har varit en del av SSGs filosofi sedan starten i mitten av 50-talet. Vid sidan av våra sex ägare och våra kommittéer som representeras av experter från den svenska industrin, har SSG samarbete med följande företag och organisationer.

 • Referensgrupp SSG Entre
 • Marknadsföreningen i Sundsvall
 • Elnätverk med kopplingar till Elkommittén
 • Nätverk Väst (Elnätverk)
 • Nätverk Öst (Elnätverk)
 • Nätverk Söderhamn (Elnätverk)
 • Utbildningsgruppen
 • STANTEK - Standardiseringstekniska Föreningen
 • Referensgruppen för SSG Standarder
 • Svenska Pappers- och cellulosaingenjörsföreningen (SPCI)
 • Järnbrukens krangrupp
 • Maximo Användarförening
 • Kontaktpersoner inom El och Instrumentområdet
 • SIS TK 118 Stålrör, rördelar och rörflänsar
 • Auktorisationen för rostskyddsmålning
 • Västkustens korrosionscentrum
 • Nätverk ELSÄK
 • SHU, SSG styrgrupp för Hydraulik