SSGs produkter och tjänster används av företag i 26 länder i världen

Samarbete ger resultat

Det har SSG bevisat i mer än 50 år. SSG som företag kanske inte alltid syns, men det är inte det viktiga. Huvudsaken är att de SSG samarbetar med syns och gör resultat. Det är den största nytta SSG kan göra.

En viktig förklaring till SSGs framgångar är att i en globaliserad och föränderlig värld, så blir föregets tjänster allt mer efterfrågade.

Exemplen på att samarbete ger resultat är många. Det SSG arbetar målmedvetet för är att den infrastruktur, som har byggt upp under lång tid, ska användas av så många som möjligt.

Idén är att alla ska bli vinnare. I grunden handlar det om att svensk industri ska fortsätta att vara en ledande internationell aktör även i framtiden.

SSGs kunder

Idag används SSGs tjänster i stora delar av den svenska industrin, bland annat inom processindustrin, papper och massa, gruv-, läkemedel- och fordonsindustrin. SSG tjänster används även över hela världen, där nya industrier byggs, eftersom dessa många gånger konstrueras utifrån SSGs standarder.

Några exempel på kunder till SSG