SKC 1968, embryot till SSG

Viktiga milstolpar för SSG

SSGs historia sträcker sig från mitten av 50-talet och har sitt ursprung djupt rotat i den svenska industrin.

Med uppdraget att utarbeta interna företagsstandarder för anläggningarnas komponenter, startades på 50-talet en avdelning inom SCA för att effektivisera och uppnå högre kvalitet vid projektering och anskaffning. Avdelningen skulle senare få namnet SSG - Skogsindustriella Standardiseringsgruppen. Samtidigt startades på 60-talet SKC - Skogsindustriella Klassifikationcentralen, som arbetade med att klassificera artiklar i SCA:s lager. Genom samgåendet av SSG och SKC på 90-talet skapades SSGs nuvarande organisation och verksamhet.

Industriellt samarbete har funnits med sedan starten, och i slutet av 60-talet blev 13 företag kontaktade om att ta del av SCA:s standardiseringsavdelning mot en avgift, något som tolv av företagen ställde sig positivt till. 1971 konstituerades samarbetet under namnet Skogsindustriella Standardiseringsgruppen - SSG. Samtidigt bildades tio kommittéer, kommittéer som än i dag är verksamma inom SSG och som är grunden till de standardiserade lösningar som SSG levererar.

De tolv första deltagande företagen i SSG

 • Bergvik och Ala
 • Billeruds AB
 • Fiskeby AB
 • Holmens Bruk AB
 • Iggesunds Bruk AB
 • Korsnäs-Marma AB
 • Mo och Domsjö AB
 • Norrlands Skogsägares Cellulosa AB
 • Statens skogsindustrier AB
 • Stora Kopparbergs Bergslags AB
 • Svenska Cellulosa AB
 • Uddeholm AB

Tidslinje

1950-

SCA skapar för första gången embryot till det som skulle komma att bli SSG - avdelningen för utarbetande av interna företagsstandarder för anläggningarnas komponenter.

1960-

SKC, Skogsindustriella Klassifikationscentralen bildas för att klassificera artiklar i SCA:s lager

Det första industriella samarbetet med gemensamma förråd äger rum.

1970-

Avdelningen för interna företagsstandarder konstitueras och får namnet Skogsindustriella Standardiseringsgruppen och separeras från SCA.

1980-

Skogsindustriella Standardiseringsgruppen byter namn till Skogsindustrins Anläggningstekniska Samarbetsgrupp.

SSG-standard blir ett begrepp.

1990-

Skogsindustrins Anläggningstekniska Samarbetsgrupp byter namn till SSG - Skogsindustriernas Teknik AB.

SSG och Skogsindustriella Klassfikationscentralen går samman.

SSGs tjänster blir webbanpassade.

2000-

Företaget byter namn till SSG Teknik AB och ägandet övertas av Billerud, Holmen, Korsnäs, M-real, SCA, Stora Enso och Södra. I slutet av 2000-talet ändras namnet till det nuvarande SSG Standard Solutions Group AB.

SSG Entre, en säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer startas.

2010-

SSG fortsätter att växa och har över 60 anställda och nära 100 miljoner kronor i omsättning.

SSG Entre har över 200 000 registrerade entreprenörer.

SSG genomför en av sina största satsningar någonsin på SSG Produktdatabas, ursprungligen SKC, för att bättre möta framtidens behov.