SKC 1968, embryot till SSG

Viktiga milstolpar för SSG

SSGs historia sträcker sig från mitten av 50-talet och har sitt ursprung djupt rotat i den svenska industrin.

Med uppdraget att utarbeta interna företagsstandarder för anläggningarnas komponenter, startades på 50-talet en avdelning inom SCA för att effektivisera och uppnå högre kvalitet vid projektering och anskaffning. Avdelningen skulle senare få namnet SSG - Skogsindustriella Standardiseringsgruppen. Samtidigt startades på 60-talet SKC - Skogsindustriella Klassifikationcentralen, som arbetade med att klassificera artiklar i SCA:s lager. Genom samgåendet av SSG och SKC på 90-talet skapades SSGs nuvarande organisation och verksamhet.

Industriellt samarbete har funnits med sedan starten, och i slutet av 60-talet blev 13 företag kontaktade om att ta del av SCA:s standardiseringsavdelning mot en avgift, något som tolv av företagen ställde sig positivt till. 1971 konstituerades samarbetet under namnet Skogsindustriella Standardiseringsgruppen - SSG. Samtidigt bildades tio kommittéer, kommittéer som än i dag är verksamma inom SSG och som är grunden till de standardiserade lösningar som SSG levererar.

De tolv första deltagande företagen i SSG

 • Bergvik och Ala
 • Billeruds AB
 • Fiskeby AB
 • Holmens Bruk AB
 • Iggesunds Bruk AB
 • Korsnäs-Marma AB
 • Mo och Domsjö AB
 • Norrlands Skogsägares Cellulosa AB
 • Statens skogsindustrier AB
 • Stora Kopparbergs Bergslags AB
 • Svenska Cellulosa AB
 • Uddeholm AB

Tidslinje

1950

SCA skapar för första gången embryot till det som skulle komma att bli SSG - avdelningen för utarbetande av interna företagsstandarder för anläggningarnas komponenter.

1960

SKC, Skogsindustriella Klassifikationscentralen bildas för att klassificera artiklar i SCA:s lager

Det första industriella samarbetet med gemensamma förråd äger rum.

1970

Avdelningen för interna företagsstandarder konstitueras och får namnet Skogsindustriella Standardiseringsgruppen och separeras från SCA.

1980

Skogsindustriella Standardiseringsgruppen byter namn till Skogsindustrins Anläggningstekniska Samarbetsgrupp.

SSG-standard blir ett begrepp.

1990

Skogsindustrins Anläggningstekniska Samarbetsgrupp byter namn till SSG - Skogsindustriernas Teknik AB.

SSG och Skogsindustriella Klassfikationscentralen går samman.

SSGs tjänster blir webbanpassade.

2000

Företaget byter namn till SSG Teknik AB och ägandet övertas av Billerud, Holmen, Korsnäs, M-real, SCA, Stora Enso och Södra. I slutet av 2000-talet ändras namnet till det nuvarande SSG Standard Solutions Group AB.

SSG Entre, en säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer startas.

2010

SSG fortsätter att växa och har över 60 anställda och nära 100 miljoner kronor i omsättning.

SSG Entre har över 200 000 registrerade entreprenörer.

SSG genomför en av sina största satsningar någonsin på SSG Produktdatabas, ursprungligen SKC, för att bättre möta framtidens behov.