We are you - SSG

Hållbara framtidssatsningar

Att arbeta tillsammans är att arbeta smart och hållbart.

I Sverige och Norden har vi långa traditioner av samarbete och att hjälpa varandra. Historien har visat att det har varit framgångsrikt. Att konkurrerande företag på samma sätt kan samarbeta för att uppnå ökad resurseffektivitet, högre driftsäkerhet och bättre tillgänglighet är unikt.

Det är det som är SSGs drivkraft. Att genom samarbete kring lösningar som inte rör affärshemligheter och liknande, kunna göra svensk industri bättre. Genom att hjälpas åt används färre resurser och en hållbarare industri skapas med effektivare arbetssätt.

Med tjänster som är sprungna ur och för industrin och vedertagna vet kunderna att det fungerar, att det är förankrat i verkligheten och att det hjälper dem att höja kapacitetsutnyttjandet och få ut mer på befintlig anläggning.

SSG är sedan 2014 även certifierat enligt ISO 14001.