Användarvillkor

Genom att använda den här webbplatsen godkänner du SSGs användarvillkor.

I användarvillkoren beskriver SSG vilka personuppgifter som registreras, vad de används till, rutinen vid uppdatering och avregistrering, samt vem som är personuppgiftsansvarig. SSG behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, Personuppgiftslagen (1998:204).

Genom att använda en tjänst via SSGs hemsida medger du att dina personuppgifter hanteras enligt rubriken Användning nedan. Du har rätt att begära information om hur SSG hanterar dina personuppgifter. SSG och/eller SSGs uppdragsgivare tillåter aldrig tredje part att använda dina personuppgifter utan giltigt avtal.

Kontakta oss

Har du frågor angående användarvillkoren är du välkommen att kontakta SSG Support på telefon 060-14 15 10 eller via e-post till support@ssg.se