Industrianläggning

Affärsidé

”SSG utvecklar, producerar och säljer standardiserade tjänster framtagna i tvärindustriella nätverk med Sverige som bas och med global närvaro.”