Setting new standards

SSG - Setting new standards

Med målet att göra industrin mer effektiv, säker och hållbar samordnar SSG industriell kompetens och skapar standardiserade tjänster, något vi har gjort sedan mitten av 50-talet.

Genom våra tio kommittéer med experter från den svenska industrin skapar vi standardiserade lösningar på gemensamma problem som finns i industrins vardag. Vårt mål är att SSG ska vara det självklara valet och en självklar partner för industrin. Vi jobbar med:

Tjänster för industrin

Vi tar fram tjänster för säkerhet, inköp, logistik och informationshantering. Vi tar även fram tekniska standarder, anvisningar och standardiserade lösningar för internationell processindustri.

Utbildningar och konferenser

Vi tar fram utbildningar och anordnar konferenser inom teknik, underhåll, inköp, hälsa, miljö och säkerhet.