SSG Säkerhetskonferens 2017

SSG Säkerhetskonferens 2017

Den 21-22 mars 2017 samlades verksamma inom arbetsmiljö och säkerhet för två dagar av diskussion, erfarenhetsutbyte och nätverkande på Scandic Star Sollentune. Temat för årets konferens var "Hur påverkar digitaliseringen vår arbetsmiljö?".

Inom svensk industri är digitaliseringen sedan länge vardag, men vad händer när gränserna mellan digitalt brus och nytta suddas ut? När statusuppdateringar, realtidskommunikation och appar blir en naturlig del av vår arbetsdag. Hur påverkas egentligen vår arbetsmiljö av ett förändrat digitalt beteende. Var är vi idag, vart ska vi imorgon och hur förbereder vi vår arbetsplats och oss själva för den ökade digitala utvecklingen. 

SSG Säkerhetskonferens är ett av Sveriges största forum för arbetsmiljö och säkerhet och har arrangerats sedan 2006. Varje år samlas cirka 200 deltagare, verksamma inom arbetsmiljö, säkerhet, arbetarskydd och liknande, både från industrin, forskning och myndigheter, för att diskutera viktiga frågor kring ämnet och lyssna på föreläsningar.

Läs nyhet från konferensen här.

Program

Några som talade på konferensen var

  • Parisa Zarnegar, hjärnforskare och diplomerad professionell coach
  • Per Naroskin, psykolog, psykoterapeut och författare samt spanare i radions P1
  • Anders Rönnqvist, Produktchef/ Projektledare Helios, SCA Energy/ SCA Östrand
  • Christine Mellner, fil. dr och forskare i arbets- och organisationspsykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.