SSG Säkerhetskonferens

SSG Säkerhetskonferens 2019

Anmäl ditt intresse till SSG Säkerhetskonferens 19-20 mars 2019 

Välkommen till SSG Säkerhetskonferens den 20 mars 2018 där du får säkerhetskultur på ett praktiskt plan -  praktiskt taget säkerhetskultur!

Vi kan skapa en säkrare arbetsmiljö genom utbildningar, teknik och skydd, men ytterst handlar det om beteenden och kultur som får oss att ta bättre beslut och tänka efter före. Hur jobbar företag med en förbättrad säkerhetskultur, vilka fallgropar har man gått i och vad har skapat framgång? På SSG Säkerhetskonferens den 20 mars 2018 får du tips och råd ur ett praktiskt perspektiv om hur du går från en icke säker till en säker kultur, helt enkelt praktiskt taget säkerhetskultur! Ta del av programmet

De här får du lyssna på

Moderator för SSG Säkerhetskonferens 2018 är Helena Blomqvist, känd från bland annat Rapport, Aktuellt och Gomorron Sverige. Helena har i över 20 år arbetad på SVT som programledare och reporter är van vid diskussioner och debatter kring samhällsfrågor. Hon kommer att lotsa bland annat följande föreläsare genom dagen.

Petra Einarsson - VD BillerudKorsnäs

Säkerhetskultur - en ledningsfråga
Petra Einarsson är nytillträdd VD för BillerudKorsnäs och kommer närmast som chef för Sandvik Materials Technology. På Sandvik har säkerhetskultur varit ett viktigt ämne och man har drivit en rad projekt för att skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö. Petra kommer att berätta hur Sandvik har arbetat, men också hur arbetet framåt ser ut för BillerudKorsnäs.

Marianne Törner - Forskare Göteborgs universitet

Säkerhetskultur och ledarskap
Vad innebär begreppet säkerhetskultur egentligen, och hur skapar man det? Marianne Törner är ledare för forskargruppen Säkerhet, organisation och ledarskap och är forskare på Göteborgs universitet. Hon har har publicerat flera studier inom säkerhet i i organisationer, och kommer att förklara hur viktig ledarskapet är för att utveckla ett bra säkerhetsklimat, och hur man som medarbetare kan hjälpa till med att bidra till det.

Johan Berglund - Research manager på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Säkerhetskultur efter Fukushima: om främjandet av kritiskt tänkande 
Johan Berglund är filosofie doktor i industriell ekonomi och organisation och har specialiserat sig inom säkerhetskultur/arbetslivs- och industriforskning. En av Johans senaste studier tittar på kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011, en studie som också fick stort utrymme i hans senaste bok Why safety cultures degenerate - and how to revive them. Johan kommer att berätta om sin boken och visa på aktuella exempel. Katastrofen i Fukushima kommer att få stort fokus, och även frågor kring visselblåsning, erfarenhetsbaserad kunskap och kritiskt tänkande.

Karin Lindgren, Liv och arbete och Thomas Nyberg, Sandviken Energi

Sandviken Energi stakar ut vägen till en bättre säkerhetskultur
Karin Lindgren arbetar med förändring och utveckling kring säkerhetskultur och har tidigare arbetat på socialtjänsten. Karin driver företaget Liv och arbete som utbildar kring hur man skapar bättre kulturer i organisationer, och hur man skapar hållbara människor. På Sandviken Energi ville man förbättra sin säkerhetskultur, och gjorde det tillsammans med Karin. Där började ledningsgruppen med att skapa ett gemensamt språk och en delad förståelse kring säkerhetens betydelse. Efteråt diskuterade chefer och fackligt förtroendevalda hur det går till att förändra säkerhetsbeteendet. Karin föreläser tillsammans med Thomas Nyberg, VA-chef på Sandviken Energi.

Jonna Barsk - Verksamhetsstrateg SSAB Luleå

Framgångsfaktorer för ökad entreprenörssäkerhet
Hur skapar man entreprenörssäkerhet i praktiken? SSAB Luleå är som många andra basindustrier helt beroende av leverantörer av underhållstjänster. Ekonomiska incitament gör att företagen i allt högre utsträckning koncentrerar sig på sin kärnverksamhet och inte själva sitter på kompetensen för det avhjälpande och förebyggande underhållet. Men hur säkerställer man att entreprenörsfirmorna har förutsättningar att arbeta på ett säkert sätt, med tillgång till rätt information på rätt plats? Jonna Barsk har en bakgrund som Stålverkschef och MHS-chef och leder sedan sex år företagets Arbetsmiljöforum för Entreprenörer.

Lisa Vedin, ÅF och Anna Lundh, Iggesund Paperboard

Säkerhetskultur - så här gör vi!
För att förbättra säkerhetskulturen på Iggesund startades projektet #IBsafe, som skulle minska olyckorna och skadorna som inträffade på Iggesunds bruk. Projektet löper över tre år fram till 2019 och innehåller cirka 150 aktiviteter för att skapa en säkrare arbetsmiljö, där bland annat regelefterlevnad har varit en bärande del. Lisa Vedin från ÅF agerade extern projektledare och inledde arbetet med att skapa en kultur som går från reaktiv till proaktiv. Hur får man till gemensamma standardiserade och prioriterade arbetssätt, rutiner och verktyg? Projektet #IBsafe kommer att vara en röd tråd genom föredraget där Anna Lundh berättar hur Iggesund ser på projektet.

Robert Karjel - stridspilot och överstelöjtnant

Att samarbeta under pressade förhållanden
Robert Karjel är hyllad författare, stridspilot, överstelöjtnant i försvaret och utsedd till årets talare. Han har lett räddningsinsatser vid Estoniakatastrofen, bekämpat pirater i Adenviken och på uppdrag av FN och EU byggt upp en division räddningshelikoptrar i Afghanistan. Som stridspilot och överstelöjtnant har Robert flera gånger byggt upp och lett organisationer som på kort tid har klarat ”det omöjliga” under extrema förhållanden. Idag föreläser Robert Karjel om att bygga framgångsrika organisationer genom att väcka individernas egen, inre drivkraft och vilja att ta ansvar för att uppnå något stort tillsammans med andra – trots osäkerhet, rädsla och yttre hinder.

För vem är konferensen?

Varje år samlas mellan 150 och 200 personer engagerade inom industrin för att lyssna på intressanta föredrag, diskutera och försöka lösa gemensamma problem kring arbetsmiljö. Arbetsmiljökonferensen vänder sig till alla inom näringslivet, som har ett intresse av att föra arbetsmiljöarbetet till nya nivåer – chefer, ledare, personalfunktion, skyddsingenjörer, arbetsmiljöingenjörer, skyddsombud, leverantörer med flera.

Tidigare konferenser

Du kan ta del av tidigare publicerat material från konferensern här nedan.