SSG Hydraulikdagarna

SSG Hydraulikdagar

Anmäl ditt intresse för 2018 års konferens.


SSG Hydraulikdagar arrangeras en gång per år och anordnas för dig som är aktiv inom underhåll, inköp, konstruktion eller som är i kontakt med hydraulik på annat sätt. Här får du ta del av spännande föredrag, diskutera direkt med leverantörer, träffa kollegor i branschen och utöka ditt nätverk.

Just nu planerar vi för 2018 års SSG Hydraulikdagar!

Vi arbetar med att fylla programmet med flera intressanta föreläsningar inom hydraulikområdet. En preliminär planering är 24–25 oktober som tidpunkt och med ett tema Fossilfri hydraulik 2030. Vi gör en innovativ dykning i vad framtiden kan erbjuda för hydrauliksystemen. Finner vi exempelvis möjliga lösningar till varnish i helt andra vätskor med bibehållen flampunkt och viskositet?
På sedvanligt vis har AUH och SHU sina respektive årsmöten på eftermiddagen den andra dagen.

Vi öppnar för dialoger mellan industri, akademi och tillverkare. Vad skulle DU vilja ha med i programmet? Skicka gärna en kommentar till rickard.sjoblom@ssg.se.  

Nedan kan du ta del av innehållet i 2017 års SSG Hydraulikdagar.
Program SSG Hydraulikdagar 2017
Läs Rickard Sjöbloms sammanfattning från konferensen