Konferenser

Årligen arrangerar SSG ett flertal intressanta seminarier, konferenser, workshops och nätverksträffar. Arrangemangen sker på olika orter i landet och varierar i längd.

SSG Hydraulikdagar

SSG Hydraulikdagar 

SSG Hydraulikdagar riktar sig mot dig som arbetar med hydraulik. Du kan vara aktiv inom underhåll, inköp, konstruktion eller vara i kontakt med hydraulik på annat sätt.

SSG Elansvarsträff

SSG Elansvarsträff

SSG Elansvarsträff är ett uppskattat forum för industrin för trivsamt erfarenhetsutbyte och information om nyheter inom elsäkerhetsområdet.

SSG Säkerhetskonferens

SSG Säkerhetskonferens

 

SSG anordnar varje år en säkerhetskonferens för aktörer inom industrin. Syftet är att skapa en mötesplats och utbyta erfarenheter och idéer om arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.