SSG Entre

 

SSG Entre är en säkerhetsutbildning för entreprenörer inom industrin. Det är Sveriges i särklass populäraste säkerhetsutbildning med ca 160 000 utbildade entreprenörer.

I Sverige ställer ca 160 företag krav på att deras entreprenörer skall kunna uppvisa ett SSG Entrepass för arbete. Några av dessa företag är SCA, LKAB och Scania. För utförlig förteckning, se anslutna företag.

Entreprenörer är en utsatt arbetsgrupp som vistas i traditionellt riskfyllda miljöer. Utbildningarna som finns i konceptet syftar till att öka medvetenheten om riskerna och hur de ska hanteras. SSG Entre är webbaserad och entreprenören kan därför genomföra utbildningen på den tid som passar bäst och  som behövs är en dator med internetuppkoppling. Resultatet skickas in till SSG och efter att företagets kontaktperson har attesterat utbildningen och lagrat fotografi skickas ett Entrepass ut till entreprenören. Entrepasset är ett bevis på att entreprenören har klarat det avslutande kunskapstestet.

Utrymme för lokala utbildningar

I tillägg till den gemensamma säkerhetsutbildningen har flera av industrierna lokala webbutbildningar. Dessa finns tillgängliga för samtliga entreprenörer och administreras av SSG. Entrepasset ska visas upp hos de anslutna industrierna. Möjligheten finns dessutom att använda Entrepasset som ett passerkort, eftersom det innehåller teknologi för inpassering anpassade till flertalet av industrierna.

SSG Entre säkerställer att entreprenörerna har en grundläggande kunskap om risker i arbetsmiljö och potentiella faror. SSG underhåller och utvecklar konceptet i samråd med utsedda experter från svensk industri. Kortet är giltigt i tre år och måste sedan förnyas genom att entreprenören går utbildningen igen. Vissa lokala utbildningar har kortare giltighetstid och måste förnyas oftare.
Från och med 2013 är Entrepasset försett med fotografi. Klicka här för mer information.