SSG Entre

 

SSG Entre är en säkerhetsutbildning för entreprenörer inom industrin. Det är Sveriges i särklass populäraste säkerhetsutbildning med ca 170 000 utbildade entreprenörer.

I Sverige ställer ca 170 företag krav på att deras entreprenörer skall kunna uppvisa ett Entrepass/Accesskort för uppföljning av rätt kompetens mot ställda krav.på arbete. Några av dessa företag är SCA, LKAB och Scania. För utförlig förteckning, se anslutna företag.

Entreprenörer är en utsatt arbetsgrupp som vistas i traditionellt riskfyllda miljöer. Utbildningarna som finns i konceptet syftar till att öka medvetenheten om riskerna och hur de ska hanteras. SSG Entre säkerställer att entreprenörerna har en grundläggande kunskap om riskerna i arbetsmiljön. SSG Entre är webbaserad och entreprenören kan därför genomföra utbildningen på den tid som passar bäst och  som behövs är en dator med internetuppkoppling. När ett godkänt fotografi finns sparat så skickas ett Accesskort till entreprenadföretaget. Accesskortet ger möjlighet att följa upp att entreprenören har den kompetens som krväs för arbetet. 
 
SSG underhåller och utvecklar konceptet i samråd med utsedda experter från svensk industri.

Utrymme för lokala utbildningar

I tillägg till den gemensamma säkerhetsutbildningen har flera av industrierna lokala webbutbildningar. Dessa finns tillgängliga för samtliga entreprenörer och administreras av SSG. Uppföljning sker genom att entreprenören visar upp sitt Entrepass/Accesskort tillsammans med legitimation så anläggningen kan söka fram informationen i SSGs kompetensdatabas.

Grundutbildningen är giltig i tre år och måste sedan förnyas genom att entreprenören går utbildningen igen. Vissa lokala utbildningar har kortare giltighetstid och måste förnyas oftare.

Har du upptäckt nya SSG Access och SSG Profile, SSGs kompetensdatabas? Läs mer här.